معرفی رشته خیاطی در کاردانش پنجشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۰ 12:35
یکی از صدها رشته کاردانش ،خیاطی است که هنر خیاطی درس اصلی این رشته میباشد و  شامل رشته های ذیل می باشد. 

 1.خیاطی لباس شب وعروس 

2. خیاطی والگو ساز رایانه ای 

3. خیاطی ضخیم دوزی لباس زنانه 

4. خیاطی والگوساز  به روش حجمی 

5. خیاطی و ظریف دوزی لباس زنانه 

هنر با ارزش خیاطی نه تنها میتواند در سطوح وسیع اقتصادی خود نمایی کند ،بلکه همگام با اثرات گسترده تولیدی می تواند جلوه گر جنبه های گوناگون هنری باشد . 

پس از اتمام آموزش ،هنر جو میتواند برای سایز های مختلف به طراحی الگو پرداخته و به مرحله برش ودوخت ببرد . 

بازار کار هنر جویان 

هنر جو بسته به توانایی خود می تواند در یکی از  مشاغل زیر به فعالیت بپردازد . 

1 )اداره یک مزون لباس شب وعروس یا لباس زنانه 

2 ) اداره یک آموزشگاه خیاطی 

3 ) اداره یک کارگاه تولید لباس 

4 ) کار در یک تولیدی 

 5 ) او میتواند با داشتن یک چرخ خیاطی واطوی خا نگی به تولید پر داخته ودر اقتصاد خانواده کمک موثری باشد .


ادامه تحصیل  هنر جویان خیاطی 

ادامه تحصیل تا مقطع کار دانی و کار شناسی نا پیوسته وبا اخذ مدرک کاردانی و کار شناسی میباشد . 


نوشته شده توسط امیری فر  | لینک ثابت |